TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE İSTANBUL’UN ADLARI

Ağrandone-Aleksandre-Alma Roma-Alyana-Anthusa-Antonia-Asithane,Beldetü’l Tayyibe-Bizantion,Cezire-i Heft Cebel-Constantinople-Çakduran-Çar’gorod-Çezar Şehri,Darü’l Hilafe-Darü’l İslam-Darü’l Mülk-Darü’s Saltana-Der-aliyye-Der-i Devlet-Dergah-ı Selatin-Dersaadet,El-Farruk-Escomboli-Estambol-Estefanye,Granduye-Gulgule-i Rum,Harakliyan,İslambol-İstanbul-İstimboli-İstinpolin,Kalipolis-Kanaturye-Kayser-i zemin-Konstantinazma-Kostantiniyye-Konstantinopolis-Kospoli-Kostye-Kostyantine-Grad,Licus,Mahmiyye-i İstanbul-Mahrusa-i İstanbul-Mahrusa-i Konstantiniyye,Makedonya-Megalipolis-Miklagard-Neas Romes-Nor-Hormn-Nova Roma,Pay-i taht-ı Saltanat-Poli-Polin-Polis-Pozantyam-Roma Bizanti-Roma Constantinium-Roma Orientum,Secunda Roma-Sakalye-Sitanbul-Südde-i Saadet-Südde-i Saltanat-Şehir-Sehr-i Azam-Şehr_i Konstantin,Taht-ı Rum-Tarigrad-Tekfuriye,Urbis İmperiosum-Ümmü’d-Dünya,Vezendovar-Vizant Kağak,Yağfurye-Yankoviçe.

ÇOK SIK RASTLADIĞIM BİR SORU:

Katolikler ve Ortodoks’ lar arasındaki farklar, Roma imparatorluğunun ikiye ayrılmasından sonra hırıstiyan’ lık yozlaşmaya başladı. Papazlar güç ve iktidar peşinde koşmaya başladılar. Roma patriği, kendisini Petrus’  un vekili ve kilisenin evrensel şefi ilan etti. Konstantinopolis ve doğu kiliseleri bunu şiddetle reddetti. Yıllar içinde büyüyen rant kavgası, birbirini izleyen karşılıklı aforoz’ lara dönüştü ve sonunda, 1054 yılında Roma’da Katolik(kelime anlamı evrensel), doğuda Ortodoks (kelime anlamı doğru) kiliseleri kuruldu. Katolikler, Papa’nın yanılmazlığını ve evrensel yetkisini tanırlar. O’nun sözlerini Tanrı’nın sözleri ile eş değer tutarlar. Katolikler, Kutsal Ruh’ un hem Baba’dan hem de Oğul’dan çıktığını ileri sürerken, Ortodoks’lar Kutsal Ruh’ un sadece Baba’dan, İsa aracılığı ile çıktığına inanırlar. Katolik kilisesi rahiplerin evlenmesini yasaklar. Ortodoks rahipleri evlenebilirler. Bu temel inanış farklılıklarının dışında vaftiz, Rabbin sofrası uygulamalarında ve bazı kutlamaların tarihlerinde farklılıklar göze çarpmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir