Kasımpaşalıyız

Kasımpaşalıyız

İstanbulun merkezinde olmakla beraber İstanbul’a en uzak semtlerden birisidir Kasımpaşa..Tuhaf olan şudur ki hemen her köşesi için az çok bir şeyler yazılan İstanbul’un bu kendine has köşesi araştırmacılar nezdinde gerekli alakayı görmemiş, diğer bir ifadeyle boynu bükük kalmıştır. Elinizdeki kitapla okuyucuya ve meraklılarına Kasımpaşa’nın dünü ve bugünü hakkında bilgiler verilmeye çalışılmış, bunu yaparken zaman zaman İstanbul folkloru ve tarihine katkı sağlayabilecek hatıralardan, yaşlı semt sakinlerinin anlattıklarından istifade edilmiştir. Bölgeye yaptığımız geziler esnasında karşılaşılan ilginç olaylar ve anekdotlar semtin sosyo-kültürel yapısını yansıtmada önemli görüldüğü için ilgili çeşme, ayazma ve diğer tarihi mekanlar belirlenip tanıtılırken, bu yapıların ve mekanların halihazırdaki durumları hakkında da bilgiler verilmiştir.

Kategoriler: